• Zaměření a vyhotovení podkladů pro projekt
  • Vyhotovení geometrických plánů pro rozdělení pozemků
  • Vyhotovení geometrických plánů pro označení staveb
  • Vyhotovení geometrických plánů pro vyznačení věcných břemen
  • Vytyčení hranic parcel 
  • Zaměření bytů pro vklad do katastru nemovitostí
  • Zaměření stavajících objektů
  • Geodetické práce na stavbách

inPage - webové stránky s AI, doménawebhosting